Harrastepalvelumme sai LuontoVoima- laatumerkin!

Woimahevosen harrastetoiminta ”Hengitä hevosen kanssa” sai Green Care Finland ry:n myöntämän LuontoVoima-laatumerkin 15.12.2023. Todistus viipyili postissa, vihdoin saimme sen ylpeydenaiheeksemme tallin seinälle.

Mitä LuontoVoima- laatumerkki sitten tarkoittaa? Green Care Finland ry:n nettisivuilla laatumerkistä kerrotaan näin:

”LuontoVoiman laatumerkki kertoo, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä.

Green Care -laadunhallinnan tarkoituksena on todistaa asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja tavoitteellisuus, varmistaa toiminnan turvallisuus sekä ympäristön kunnioittaminen ja eläinten hyvinvointi toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on osoittaa Green Care -toimintamuotojen tuottama lisäarvo todennetussa muodossa. ”

”Green Care -palveluille yhteistä on luontoyhteys, jota ohjauksessa tuetaan. Green Care -palveluissa ympäristö ei ole vain ”mikä tahansa” tausta, jossa toiminta ja vuorovaikutus tapahtuvat. Ohjattuun luontokokemukseen kuuluu, että ympäristö on valittu asiakaslähtöisesti: se on asiakkaalle sopiva ja luonnon käytölle toiminnassa on jokin tietty syy ja perustelu. Ohjaaja tietää asiakkaan psyykkiseen tai fyysiseen tilaan tai tarpeeseen liittyvät tavoitteet ja siten osaa tunnistaa, miten näihin tavoitteisiin voidaan pyrkiä ja päästä tietynlaisen luontoympäristön ja sosiaalisen ympäristön avulla.”

Laatumerkkiä haettaessa työstimme oman laatutyökirjan, jossa kuvattiin mm. palveluissamme käytettävät luontoperustaiset toiminnot, menetelmät ja harjoitteet sekä perustelut niiden käytölle.

Olemme erittäin iloisia voidessamme tuottaa sinulle LaatuVoimaa yhdessä hevosten kanssa!

Lue lisää LaatuVoimasta ja Green Care Finland ry:stä täältä. 

Kategoria: