Hevosen kanssa samalle aaltopituudelle

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, hevosavusteisessa mindfulnessissa ja oikeastaan kaikessa hevosen kanssa toimimisessa minulle ohjaajana on tärkeää pyrkiä mahdollistamaan vuorovaikutus hevosen ja ihmisen välillä.

Yhteys on joka kerta erilainen ja on riippuvainen monesta eri seikasta. Yhteys voi olla se hetki, kun sekä hevonen että ihminen rentoutuvat läsnäolon äärelle. Molemmat huokaisevat syvään. Se voi olla se hetki, kun ratsastaja saa ajoitettua avut oikealla hetkellä ja hevonen reagoi juuri halutulla tavalla. Se voi olla hetki maastakäsittelyn keskellä, hevonen ja ihminen tuntuvat tanssivan, kuin kaksi erillistä kehoa olisi yhden mielen ohjattavana. Kuplivaa onnistumisen iloa, turvallisuuden tunnetta, lämpöä. Fiilis siitä, että tulee kuulluksi ja nähdyksi. Yhteyden saavuttamisessa on usein kyse siitä, että hevonen ja ihminen haluavat ymmärtää toisiaan, pysähtyvät samaan hetkeen puhumaan samaa kieltä, sanaakaan sanomatta.

Jokaisella kerralla yhteys on erilainen ja aina kokijansa näköinen. Jokaisella kerralla se on yhtä pysäyttävää ja voimia antavaa.

Tervetuloa kokeilemaan ja löytämään omanlainen yhteys hevosen kanssa!