Woimahevonen taitotalli | Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Mindfulness, hevostalli | Söörmarkku, Pori

Sosiaali­pedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevänä ja korjaavana sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä mm. syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille lapsille ja nuorille. Ikä ei kuitenkaan ole kynnyskysymys, vaan toimintaan voivat osallistua kaiken ikäiset. Toiminta tähtää sosiaaliseen kasvun mahdollistamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.

Woimahevonen taitotalli | Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Mindfulness, hevostalli | Söörmarkku, Pori

Eheyttävä työote

Sosiaalipedagoginen toiminta eroaa tavallisesta hevosharrastamisesta monin tavoin. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin työotteesta ja tavasta, miten hevosten kanssa toimimme. Ratsastus ja suorittaminen hevosella eivät kuulu hevostoiminnan luonteeseen vaan sosiaalipedagoginen työote pyrkii vaikuttamaan hevostoiminnan kautta ihmisen arkielämään ja tuottamaan ymmärrystä siitä, että omasta arkipäivästä saattaa löytyä korjattavaa sekä eheyttäviä elementtejä.

Me emme voi tehdä muutosta kenenkään puolesta, mutta voimme motivoida ihmistä itseään pyrkimään muutokseen ja löytämään vahvuuksia omasta itsestään!

Minä pystyn ja osaan!

Hevostoiminnan ydin on hevosen ja talliyhteisön kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Osallisuuden kokemuksella ja hyvinvoinnin tuottamisella toiselle on valtava voima. Sosiaalipedagogisella hevostoiminnalla emme saavuta valmista lopputulosta, vaan olennaista on katsominen tulevaisuuteen ja keskittyminen onnistumisiin. Onnistumiset ruokkivat toisiaan ja kasvattavat halua yrittää enemmän – Minä pystyn ja osaan!

Woimahevonen taitotalli | Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Mindfulness, hevostalli | Söörmarkku, Pori
Woimahevonen taitotalli | Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Mindfulness, hevostalli | Söörmarkku, Pori

Yksilön tarpeista liikkeelle

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteet ja tekeminen lähtevät aina toimintaan tulevan yksilön tarpeista. Voimme keskittyä tarpeen mukaan esimerkiksi harjoittelemaan arjen hallinnan taitoja ja vuorovaikutusta tallitöiden ja hevosten arkirutiinien kautta. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa aloituspalaverissa, mitä hevostoiminnalla halutaan saavuttaa. Green care -toiminnan periaatteita noudattaen hevostoiminta Woimahevosen taitotallilla on ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista toimintaa.

*