Woimahevonen taitotalli | Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, Mindfulness, hevostalli | Söörmarkku, Pori

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Woimahevosen taitotalli Oy:n asiakkaille, mahdollisille potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Rekisterinpitäjä

Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme asiakkaistamme muutamia tietoja. Käsittelemme niitä kuin omiamme: haluamme ehdottomasti olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi.

Yhteystiedot

Woimahevosen taitotalli Oy
Y-tunnus: 2924869-1
Käyntiosoite: Sinivuokontie, 29570 Söörmarkku

Puh. 0400-231407

Asiakasrekisteri

Rekisteröidyt
Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
Potentiaaliset asiakkaat
Verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaiden yhteystiedot rekisteröidään palvelun yhteydenoton yhteydessä helpottamaan Woimahevosen taitotallin ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitamista. Asiakkaan tiedot tarvitaan myös mahdollista laskutusta varten. Tietoja kerätään myös tapahtumista tiedottamista varten.

Asiakasrekisteriin keräämme potentiaalisen asiakkaan tiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero, mikäli se on ilmoitettu.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja käsittelyn kesto

Www.woimahevonen.fi sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat  henkilötiedot  kuuden (6) kuukauden välein.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: salla(at)woimahevonen.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen poistamme tietosi.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Woimahevosen taitotalli Oy ei käytä pilvipalveluja asiakasrekisterin tietojen säilytykseen. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot jäävät ainoastaan Woimahevosen taitotalli Oy:n haltuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi: Asiakastiedot tallennetaan Excel taulukkoon tietokoneelle. Järjestelmä vaatii salasanalla kirjautumisen. Salasanat ovat vain Woimahevosen taitotalli Oy:n tiedossa ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Tietokoneessa on tietoturvaohjelmisto ja palomuuri. Paperilla olevat tiedot tai raportit säilytetään lukitussa kaapissa, johon pääsy on vain Woimahevosen taitotalli Oy:llä.

*